Luật sư tư vấn về chủ đề "Chnd Trung Hoa"

Chnd Trung Hoa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chnd Trung Hoa.

sánh với luật công ty 2005 của CHND Trung Hoa

 sánh với luật công ty 2005 của <strong>CHND</strong> <strong>Trung</strong> <strong>Hoa</strong>
Cùng với Luật đầu tư, một đạo luật chung cho doanh nghiệp không phân biệt quốc hữu, tư hữu hay tư bản nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. Liệu Luật doanh nghiệp (LDN 2005) có mang tới cho nhà đầu tư khuôn mẫu công ty hiện đại đủ sức ganh đua trong những không gian lạ với đường chân trời ngày càng lùi xa.