Luat Minh Khue

cho mượn ao

cho mượn ao - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cho mượn ao

Không giấy tờ gì có đòi lại được đất ao ?

Không giấy tờ gì có đòi lại được đất ao ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ông N.V.A có thửa đất ao sử dụng trước ngày 18/12/1980. Khi thực hiện chỉ thị 299 về bản đồ địa chính, ông A có đăng ký kê khai trong sổ mục kê của UBND xã ghi tên người sử dụng là ông N.V.A.