Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cho người lao động nghỉ việc vì lý do kinh tế"

cho người lao động nghỉ việc vì lý do kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cho người lao động nghỉ việc vì lý do kinh tế.

Chi trả trợ cấp cho người lao động thôi việc như thế nào là đúng ?

Chi trả trợ cấp cho người lao động thôi việc như thế nào là đúng ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Công ty tôi là Chi nhánh phía Nam của Công ty Cổ phần 52% vốn nhà nước. Do suy thoái kinh tế, năm 2015 Chi nhánh đã cho thôi việc gần hết nhân viên trực tiếp làm việc tất cả các phòng, chỉ giữ lại trưởng, phó phòng và ban giám đốc.