Luật sư tư vấn về chủ đề "cho thuê bất động sản"

cho thuê bất động sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cho thuê bất động sản.

Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy phép đầu tư ?

Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề trong giấy phép đầu tư ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Giám đốc Công ty bảo tôi tìm hiểu về việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề trong: Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty chúng tôi là Công ty nước ngoài, sản xuất phụ kiện cho điện thoại.