Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chồng bạo hành"

chồng bạo hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chồng bạo hành.

Chồng bạo hành vợ có được yêu cầu ly hôn?

Chồng bạo hành vợ có được yêu cầu ly hôn?
Trong xã hội hiện đại, bạo hành gia đình hay bạo lực gia đình có thể được thể hiện dưới nhiều dạng và phương thức khác nhau nhưng thường tồn tại dưới hai hình thức chính là bạo hành về tinh thần và bạo hành về thể xác: