Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ công ty tư nhân"

chủ công ty tư nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ công ty tư nhân.

Tư vấn thành lập loại hình công ty ?

Tư vấn thành lập loại hình công ty ?
Thưa luật sư:A là cán bộ hưu trí, B là chủ doanh nghiệp tư nhân, C là thành viên hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. A,B,C có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp được không ? Doanh nghiệp dự kiến thành lập có thể thuộc loại doanh nghiệp nào ? Vì sao ? Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp ?

Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, A là cán bộ hưu trí, B là chủ doanh nghiệp tư nhân, C là thành viên hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. A,B,C có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp được không? Doanh nghiệp dự kiến thành lập có thể thuộc loại doanh nghiệp nào? Vì sao?