Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ thể Li-xăng"

Chủ thể Li-xăng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ thể Li-xăng.

Chủ thể Li-xăng, Hình thức Li-xăng, Hợp đồng Li-xăng

Chủ thể Li-xăng, Hình thức Li-xăng, Hợp đồng Li-xăng
Chủ thể Li-xăng - Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, Người được chủ sở hữu công nghiệp chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN và cho phép chuyển quyền sử dụng thứ cấp (tiếp tục chuyển quyền sử dụng) có quyền chuyền quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.