Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ tịch HĐTV"

chủ tịch HĐTV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ tịch HĐTV.

Có thể rút lại số vốn góp vào công ty TNHH không ?

Có thể rút lại số vốn góp vào công ty TNHH không ?
Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi như sau mong được luật sư tư vấn : Tôi hiện tại đang sinh sống ở Đà Nẵng, tôi có góp số vốn 300 triệu đồng để thành lập Công ty TNHH có 4 thành viên với số vốn ban đầu là 1 tỷ 800 triệu đồng, đến nay đã được 3 năm với mục đích kinh doanh chính là Bar-cafe.