Luật sư tư vấn về chủ đề "Chủ tịch UBND xã"

Chủ tịch UBND xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chủ tịch UBND xã.

Việc bố trí em trai của Phó Chủ tịch UBND xã làm cán bộ địa chính - xây dựng của UBND xã ?

Việc bố trí em trai của Phó Chủ tịch UBND xã làm cán bộ địa chính - xây dựng của UBND xã ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do đồng chí Chủ tịch UBND xã P được luân chuyển lên UBND huyện nhận nhiệm vụ mới nên anh V, chuyên viên của UBND huyện được điều động về bổ sung cho xã P. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức việc bầu bổ sung và tháng 8-2006, anh V được bầu làm Chủ tịch UBND xã Phuòng