Luật sư tư vấn về chủ đề "chưa được cấp mã số thuế"

chưa được cấp mã số thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chưa được cấp mã số thuế.

Có phải nộp thuế đối với thời gian chưa có mã số thuế ?

Có phải nộp thuế đối với thời gian chưa có mã số thuế ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi kinh doanh quần áo từ đầu năm, đến tháng 5 nhân viên thuế đến thu tiền thuế 6 tháng đầu năm, khi viết biên lai thuế tôi thấy không có mã số thuế nên yêu cầu phải điền mã số thuế, lúc đó nhân viên thuế mới làm thủ tục cấp mã số thuế cho tôi. Vậy xin hỏi tôi có phải đóng thuế từ đầu năm khi vẫn chưa có mã số thuế không ?