Luật sư tư vấn về chủ đề "chưa ký hợp đồng lao động"

chưa ký hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chưa ký hợp đồng lao động.

Tư vấn giải quyết nghỉ việc cho nhân viên đã làm việc 9 tháng nhưng chưa ký hợp đồng?

Tư vấn giải quyết nghỉ việc cho nhân viên đã làm việc 9 tháng nhưng chưa ký hợp đồng?
Công ty của em là Công ty TNHH 1 thành viên..... Có một nhân viên vi phạm nội qui, qui chế Công ty. Giám đốc Công ty quyết định cho nhân viên đó nghỉ việc nhưng nhân viên đó làm việc tại Công ty được 9 tháng và từ lúc vào làm cho đến ngày hôm nay Công ty chưa có ký kết hợp đồng lao động nào hết. Nhân viên đó khi vào làm chỉ có cái Quyết Định tuyển dụng (V/v: Tuyển dụng lao động hợp đồng có kỳ hạn)

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...