Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chưa tách sổ"

chưa tách sổ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chưa tách sổ.

Tư vấn thủ tục mua bán đất đai khi qua nhiều chủ ?

Tư vấn thủ tục mua bán đất đai khi qua nhiều chủ ?
Xin chào Luật Minh Khuê ! Em có một câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp. Hiện em muốn mua một mảnh đất, chủ của đất (bên A) do vỡ nợ nên bị siết nợ bằng đất (đây là đất vẫn chung sổ đỏ với nhà của bên A chưa tách sổ). Người chủ đất hiện sang tỉnh khác sinh sống. Bên siết nợ (bên B) lại tiếp tục bán cho người khác (bên C).