Luật sư tư vấn về chủ đề "chuẩn mực"

chuẩn mực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuẩn mực.

Những khuyết tật của chuẩn mực

Những khuyết tật của chuẩn mực
Đã đến lúc nhìn sự phát triển của ta về chiều sâu thay vì chiều rộng. Bởi sự rối ren về chuẩn mực đang khiến có rất nhiều việc không bình thường được coi là bình thường trong xã hội hiện nay.