Luật sư tư vấn về chủ đề "chức năng"

chức năng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức năng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?
Toà án tối cao vừa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm lẫn phúc thẩm. Nhưng chủ yếu Toà án tối cao làm nhiệm vụ phúc thẩm vì phần lớn thời gian của nó được dành để xem xét lại các phán quyết của toà cấp dưới. Nó là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao ở Hoa Kỳ. Cụ thể nội dung sẽ được nêu phía dưới: