Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chức trưởng phòng"

chức trưởng phòng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chức trưởng phòng.

Phân công chức danh Phụ trách phòng tài chính tổng hợp

Phân công chức danh Phụ trách phòng tài chính tổng hợp
Quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trực thuộc một sở của tỉnh. Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với chức vụ trưởng phòng của đơn vị sự nghiệp.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...