Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng chỉ chuyên môn"

chứng chỉ chuyên môn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng chỉ chuyên môn.

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?

Thắc mắc về chứng chỉ chuyên môn khi tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa ?
Xin chào Luật sư tôi là chủ một Cửa hàng Điện tử - Tin học mong muốn tham gia dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (thuộc lĩnh vực mua sắm, sửa chữa thiết bị điện tử - tin học) với tư cách nhà thầu là cá nhân. Theo quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, tôi phải có *chứng chỉ chuyên môn phù hợp* theo quy định của pháp luật và đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Mẫu quyết định thành lập ban coi thi, chấm thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng (phụ lục 8)

Mẫu quyết định thành lập ban coi thi, chấm thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn  thuyền trưởng (phụ lục 8)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định thành lập ban coi thi, chấm thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (phụ lục 8) ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải