Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng chỉ ISO"

chứng chỉ ISO | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng chỉ ISO.

Quản lý môi trường và tiêu chuẩn ISO 14000

Quản lý môi trường và tiêu chuẩn <strong>ISO</strong> 14000
Khác với quản lý chất lượng, quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - làm cho đất nước phát triển bền vững.