Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng minh có một nhà duy nhất"

chứng minh có một nhà duy nhất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng minh có một nhà duy nhất.

Chứng minh có một nhà ở duy nhất để được miễn thuế TNCN ?

Chứng minh có một nhà ở duy nhất để được miễn thuế TNCN ?
Thưa luật sư. Em được biết theo quy định hiện nay như sau: Căn cứ theo khoản 2, Điều 4 luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân được miễn thuế khi chỉ có 1 căn nhà ở và đất ở duy nhất.