Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chung Minh Thu"

Chung Minh Thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chung Minh Thu.

CHUNG MINH THU

<strong>CHUNG</strong> <strong>MINH</strong> <strong>THU</strong>
lại cmnd lần 3 - cuối tháng mười mới nhận được giấy , vây tôi có đượccấp giấy chứng nhận số chưng minh

Chào luật minh khuê

Chào luật <strong>minh</strong> khuê
nhà nước thu hồi để làm đường làm đê. Tôi muốn biếtmức đền bù là như thế nào. Xin cảm ơn.