Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ"

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ.

Quy cách của hợp đồng cung cấp dịch vụ đường tuyền và dịch vụ chứng thực chữ ký số ?

Quy cách của hợp đồng cung cấp dịch vụ đường tuyền và dịch vụ chứng thực chữ ký số ?
Thưa Luật sư! Đơn vị của tôi cung cấp dịch vụ đường truyền cho giao dịch điện tử BHXH, giống như với thuế thì để giao dịch điện tử cần có chữ ký số, đơn vị của tôi có cung cấp chữ ký số của 1 bên khác cho các khách hàng có nhu cầu, tức bên tôi chỉ là bên chuyển gia công cụ token chữ ký số. hiện tại tôi đang lập hợp đồng cho đơn vị mình.

QUI TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

QUI TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ
Luật giao dịch điện tử năm 2005 điều chỉnh các hoạt động : Giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.