Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuộc lại tài sản"

chuộc lại tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuộc lại tài sản.

Chuộc lại tài sản đã bán ?

Chuộc lại tài sản đã bán ?
1. Bên bán có thể thoả thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.