Luật sư tư vấn về chủ đề "chương trình nghệ thuật"

chương trình nghệ thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chương trình nghệ thuật.

Quyết định 2702/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 2702/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 04 tháng 8 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2702/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội