Luat Minh Khue

chuyên môn

chuyên môn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyên môn

Tư vấn về cách tính thuế thu nhập cá nhân

Tư vấn về cách tính thuế thu nhập cá nhân
Xin chào Luật sư! Tôi có vấn đề cần tư vấn về cách tính thuế thu nhập cá nhân, xin luật sư tư vấn giúp tôi. Hiện nay tôi làm công cho một công ty, mức lương trong hợp đồng tôi ký với công ty là 25 triệu đồng/ tháng