Luat Minh Khue

chuyền quyền hưởng thừa kế

chuyền quyền hưởng thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyền quyền hưởng thừa kế

Luật sư tư vấn về Di chúc chia di sản thừa kế ?

Luật sư tư vấn về Di chúc chia di sản thừa kế ?
Xin nhờ công ty Luật Minh Khuê tư vấn cho tôi về việc di chúc của mẹ tôi: Gia đình tôi có 5 chị em 3 trai 2 gái. Bố tôi mất, còn mẹ tôi. Năm 1970 gia đình tôi bị giải tỏa để nhà nước lấy đất làm công trình phúc lợi. Nhà nước chia diện tích đất ở theo nhân khẩu ( nhưng hồi đó tôi còn bé ) gia đình tôi được chia 48m2 đất sổ đỏ đứng tên Mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã già và lập Di chúc để lại nội dung Di Chúc như sau: