Luat Minh Khue

chuyển công việc

chuyển công việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển công việc

Chuyển địa điểm làm việc người lao động ?

Chuyển địa điểm làm việc người lao động ?
Thưa Luật sư! Em đang làm Hành Chính Nhân Sự cho công ty cổ phần. Bên em có mở một chi nhánh ở một tỉnh khác, giờ bên công ty em cần chuyển 10 lao động đang ký hợp đồng ở chi nhánh này sang nhà máy mới làm việc, với chức vụ và quyền lợi giống như ở công ty hiện tại.