Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển ca làm việc"

chuyển ca làm việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển ca làm việc.

Tư vấn về thời gian nghỉ khi chuyển ca làm việc ?

Tư vấn về thời gian nghỉ khi chuyển ca làm việc ?
Xin chào Luật sư. Tôi hiện đang làm việc tại Công ty câp nước. Xin nhờ Quý Luật sư tư vấn về thời gian nghỉ ngơi của người lao động làm việc theo ca. Cụ thể như sau: Công ty tôi bố trí sản xuất 3 ca, 4 kíp. Vào ngày thứ 6 hàng tuàn tiến hành đảo ca và có 2 ca chỉ được nghỉ 8 giờ trước khi chuyển ca khác (các ngày khác đều được nghỉ 12 giờ).