Luat Minh Khue

chuyển ca làm việc

chuyển ca làm việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển ca làm việc

Tư vấn về thời gian nghỉ khi chuyển ca làm việc ?

Tư vấn về thời gian nghỉ khi chuyển ca làm việc ?
Xin chào Luật sư. Tôi hiện đang làm việc tại Công ty câp nước. Xin nhờ Quý Luật sư tư vấn về thời gian nghỉ ngơi của người lao động làm việc theo ca. Cụ thể như sau: Công ty tôi bố trí sản xuất 3 ca, 4 kíp. Vào ngày thứ 6 hàng tuàn tiến hành đảo ca và có 2 ca chỉ được nghỉ 8 giờ trước khi chuyển ca khác (các ngày khác đều được nghỉ 12 giờ).