Luat Minh Khue

chuyển giao đất đai

chuyển giao đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển giao đất đai

Hợp nhất và chuyển giao đất ?

Hợp nhất và chuyển giao đất ?
Kính chào công ty, xin cho tôi hỏi:Gia đình tôi có 02 thửa đất liền kề nhau: 01 thửa đất rộng 6000 m2 trong đó 400 m2 đất ở nông thôn còn lại đất trồng cây hàng năm cách đường thôn 100m. 01 thửa rộng 5500m2 nằm trên trục đường thôn mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm. Hiện nay gia đình chúng tôi đang ở trên thửa đất có 400m2 đất ở do nhà nước cấp.