Luat Minh Khue

chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn vấn đề chuyển bảo hiểm thất nghiệp?

Tư vấn vấn đề chuyển bảo hiểm thất nghiệp?
Luật sư cho tôi hỏi. Tôi nghỉ việc ở Bình Dương từ ngày 1/7 vừa rồi giờ tôi mới lấy được sổ bảo hiểm, nhưng tôi đã về quê. Vậy xin hỏi tôi có phải quay lại tới Trung Tâm Giới Thiệu việc làm ở Bình Dương để xin giấy chuyển Bảo Hiểm Thất Nghiệp về quê không thưa luật sư?