Luat Minh Khue

chuyển nơi hưởng bảo hiểm y tế

chuyển nơi hưởng bảo hiểm y tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nơi hưởng bảo hiểm y tế

Thủ tục chuyển bảo hiểm y tế khi không chuyển hộ khẩu ?

Thủ tục chuyển bảo hiểm y tế khi không chuyển hộ khẩu ?
Kính gửi Luật sư! Tôi có bố mẹ già về hưu có chế độ bảo hiểm y tế và xã hội tại một huyện của tỉnh X; ông bà nhiều tuổi, nguyện vọng muốn ở cùng con gái (là tôi) tại thành phố Y; nhưng chỉ đăng ký tạm trú tại gia đình tôi (ông bà không muốn chuyển hộ khẩu vì ngại mọi người nói không ở với con trai mà ở với con gái).