Luat Minh Khue

chuyển nhượng BĐS

chuyển nhượng BĐS - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng BĐS

Tính Thuế TNDN đối với giao dịch chuyển nhượng chung cư của công ty?

Tính Thuế TNDN đối với giao dịch chuyển nhượng chung cư của công ty?
Chào Luật sư, em xin hỏi vấn đề như sau: công ty em đứng tên mua 1 căn chung cư đã thanh toán cho chủ đầu tư hết theo giá trị hợp đồng nhưng nay công ty em bán đi cho cá nhân 1 người. Công ty em đã làm văn bản chuyển nhượng hơp đồng mua bán căn chung cư nói trên, Vậy bên công ty em nay phải đóng thuế TNDN như thế nào vậy đối với việc mua bán, chuyển nhượng căn chung cư đó?