Luat Minh Khue

chuyển nhầm tiền vào tài khoản

chuyển nhầm tiền vào tài khoản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nhầm tiền vào tài khoản

Đòi lại tiền chuyển nhầm vào tài khoản người quen?

Đòi lại tiền chuyển nhầm vào tài khoản người quen?
Xin chào Cty Luật Minh Khuê Xin tư vấn giúp tôi một việc như sau : Tôi có chuyển nhầm 25.000.000 vaò một tài khoản ( Nhẫm lẫn là hoàn toàn do tôi ) Vây bây giờ tôi phải làm thế nào để lấy lại số tiền đó , hoặc nhờ cơ quan pháp luật nào để giải quyết + Tài khoản tôi chuyên nhầm là một người quen, đã có những giao dịch trước đó .