Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyeenr mục đích sử dụng đất"

chuyeenr mục đích sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyeenr mục đích sử dụng đất.

Có được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất ?

Có được phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đã có quy hoạch sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Cha tôi có đứng tên một thửa đất diện tích 500m2 (đất nông nghiệp, trọn thửa). Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thì thửa đất thuộc quy hoạch đất giáo dục.

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...