Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển đổi mô hình"

chuyển đổi mô hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển đổi mô hình.

Cơ quan nào có thẩm quyền giải thể hợp tác xã?

Cơ quan nào có thẩm quyền giải thể hợp tác xã?
Thưa luật sư! UBND xã tôi có hình thành 01 mô hình HTX nông nghiệp được UBND huyện thời kỳ trước 1998 cấp hoạt động. Sau 1998, HTX chuyển đổi mô hình thành HTX dịch vụ nông nghiệp. Đến nay, sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả Đảng ủy, UBND đồng ý cho HTX giải thể.