Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển đổi sang công ty cổ phần"

chuyển đổi sang công ty cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Công ty cổ phần là loại công ty thông thường có rất nhiều thành viên và việc tổ chức quản lý rất phức tạp, do đó cần phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất phân chia hoạt động quản lý và điều hành công ty thành hai cơ quan khác nhau, trong đó Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty, còn Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, có quyền quyết định những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tư vấn dịch vụ làm giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần và khai báo thuế ban đầu ?

Tư vấn dịch vụ làm giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần và khai báo thuế ban đầu ?
Hiện tại tôi đang gặp khó khăn trong việc khai báo thuế ban đầu và mua hóa đơn. Ngoài ra, hiện tại giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty tôi là công ty TNHH, trong hai tháng tới chúng tôi muốn chuyển sang công ty cổ phần để tiện huy động vốn cá nhân. Vì vậy tôi muốn tìm một công ty luật đáng tin cậy để hỗ trợ.