Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển đổi sang đất sản xuất kinh doanh"

chuyển đổi sang đất sản xuất kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển đổi sang đất sản xuất kinh doanh.

Công ty chỉ được thê đất đề đất sản xuất, kinh doanh ?

Công ty chỉ được thê đất đề đất sản xuất, kinh doanh ?
Kính thưa luật sư, em muốn đặt câu hỏi nhờ tư vấn cho bên em như sau: bên công ty em là doanh nghiệp nhà nước khi chuyển nhượng đất là đất ở (từ cá nhân) sau đó chuyển đổi sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Khi chuyển đổi thì Sở TNMT yêu cầu bên em phải ký hợp đồng thuê đất như vậy căn cứ vào đâu ? và như vậy có đúng không? Em cám ơn