Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển giao quyền"

chuyển giao quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển giao quyền.

Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?

Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế?
Điều 145 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế:

Lúng túng khi thực hiện chuyển giao quyền chứng thực

Lúng túng khi thực hiện chuyển giao quyền chứng thực
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính… Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị về việc triển khai thực hiện và tập trung tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chứng thực trên địa bàn. Quá trình thực hiện đã đạt kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc, lúng túng …