Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển lao động"

chuyển lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển lao động.

Quy định về chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động ?

Quy định về chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê ! Tôi có một việc xin nhờ công ty tư vấn giúp. Tôi làm việc cho 1 công ty đã được 6 năm, hợp đồng đã chuyển thành không thời hạn. Cuối tháng 8/2016, công ty chuyển tôi sang làm công việc khác mà không có lý do rõ ràng, cũng không nói rõ thời gian làm việc hay lương bổng, chế độ phụ cấp.