Luat Minh Khue

chuyển mục đích đất đai

chuyển mục đích đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển mục đích đất đai

Tư vấn mức thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Tư vấn mức thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Gia đình tôi xây dựng nhà năm 2004 trên thửa đất vuờn (sử dụng đất sai mục đích) Nay làm thủ tục chuyển mục đích sdd thửa đất nói trên sang đất ở. Đã có quyết định cmđ, và đã có phiếu thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế gửi về gia đình. Nhưng gd tôi thắc mắc là số tiền phải nộp là 100% chệnh lệch giữa thu tiền sdd tính theo giá đất ở với thu tiền sdd theo giá nông nghiệp.