Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển mục đích đất đai"

chuyển mục đích đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển mục đích đất đai.

Tư vấn mức thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Tư vấn mức thuế phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Gia đình tôi xây dựng nhà năm 2004 trên thửa đất vuờn (sử dụng đất sai mục đích) Nay làm thủ tục chuyển mục đích sdd thửa đất nói trên sang đất ở. Đã có quyết định cmđ, và đã có phiếu thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế gửi về gia đình. Nhưng gd tôi thắc mắc là số tiền phải nộp là 100% chệnh lệch giữa thu tiền sdd tính theo giá đất ở với thu tiền sdd theo giá nông nghiệp.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...