Luat Minh Khue

chuyển nhượng đất ruộng

chuyển nhượng đất ruộng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng đất ruộng

Tư vấn về chuyển nhượng đất ruộng?

Tư vấn về chuyển nhượng đất ruộng?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giải đáp như sau: Ông bà tôi có để lại cho dì tôi mấy công ruộng nhưng lúc đó cậu tôi thấy dì tôi đứng tên trong sổ đỏ. Nay ông bà tôi đã qua đời. Giờ dì tôi xin cậu chuyển nhượng phần đất đó lại cho dì.