Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nhượng ngay tình"

chuyển nhượng ngay tình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nhượng ngay tình.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Năm 2013 tôi có chuyển nhượng cho ông X 9 công đất ruộng tầm 3m2 và 2 công vườn tạp 3m2, só tiền là 250.000.000 với lý do là cho ông X lấy giấy quyền sử dụng đất của tôi vay ngân hàng và mỗi năm ông X cho tôi mướn lại là 40.000.000, nhưng sau đó ông X bán đất lại cho ông T, 5 công đất ruộng, còn lại 4 công đất ruộng và 2 công vườn tạp ông X vay ngân Hàng đến nay ông X không có tiền trả ngân hàng.