Luat Minh Khue

chuyển nhượng quyền

chuyển nhượng quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chuyển nhượng quyền

Thủ tục ủy quyền cho người khác đòi nợ hộ ?

Thủ tục ủy quyền cho người khác đòi nợ hộ ?
Thưa luật sư tôi xin hỏi: Công ty A có nợ người thân của tôi số tiền là 153 triệu. Nay người thân muốn ủy quyền lại cho tôi để giải quyết công nợ. Xin hỏi quý công ty, tôi phải làm những thủ tục gì để đòi được số tiền trên hợp pháp . Xin cảm ơn!

Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất

Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất
Đất đai là nguồn tài sản lớn & chủ yếu đối với hộ gia đình, cá nhân nói chung, hàng năm hàng trăm ngàn vụ tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các tranh chấp trong lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp cao, thường kéo dài. Để hạn chế các tranh chấp phát sinh thì việc đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý liên quan: