Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nhương viết tay"

chuyển nhương viết tay | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nhương viết tay.

Tư vấn việc bán bất động sản đang bị thế chấp ở ngân hàng cho người khác ?

Tư vấn việc bán bất động sản đang bị thế chấp ở ngân hàng cho người khác ?
Ông A có chủ quyền đối với 2 thửa đất nằm sát nhau là X và Y. Năm 2011, ông A thế chấp thửa đất X cho ngân hàng. Đến năm 2014, ông A chia hai thửa đất X và Y thành các lô khác nhau( mỗi lô bao gồm một phần diện tích của thửa X và Y). Ông A bán cho bà B 01 lô bằng giấy viết tay không có công chứng và cam kết trong năm 2014 sẽ hoàn thiện thủ tục để giao sổ riêng cho bà B. Đến năm 2015, ông A lại thế chấp toàn bộ thửa đất Y cho bà C.