Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển nơi hưởng bảo hiểm"

chuyển nơi hưởng bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển nơi hưởng bảo hiểm.

Tư vấn thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Tư vấn thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Thưa luật sư, Tôi đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp, sau khi nghỉ việc tôi muốn nhận tiền trợ cấp ở dưới quê (nơi tôi chuyển về sinh sống). Vậy, tôi muốn biết thủ tục xin chuyển nơi hưởng BHTN trước khi nhận chế độ này.