Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển quyền sử dụng đất"

chuyển quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển quyền sử dụng đất.

Tư vấn về việc chuyển quyền sử dụng đất của Công ty cho cá nhân phải thực hiện như thế nào ?

Tư vấn về việc chuyển quyền sử dụng đất của Công ty cho cá nhân phải thực hiện như thế nào ?
Thưa luật sư, xin hỏi: tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đát và tài sản gắn liền với đất đứng tên công ty tnhh hai thành viên ( nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất - Thời hạn giao đất đến năm 2058), giờ công ty đã ngừng hoạt động, công ty chúng tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình ( chủ hộ có tên trong thành viên của công ty)

Người chuyển quyền sử dụng đất không làm đúng thỏa thuận?

Người chuyển quyền sử dụng đất không làm đúng thỏa thuận?
Thưa Luật sư! Năm 1995, tôi có mua 1 miếng đất của gia đình bà A, theo thỏa thuận thì bà A chịu trách nhiệm làm Giấy chứng nhận QSDĐ. Phần đất ấy đã được tôi sử dụng để trồng cà phê, làm nhà và cũng không có tránh chấp với ai hơn 20 năm nay. Nhưng bà A không thực hiện theo thỏa thuận.