Luật sư tư vấn về chủ đề "chuyển viện"

chuyển viện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chuyển viện.

Khám chữa bệnh tại đâu khi có thẻ bảo hiểm y tế ?

Khám chữa bệnh tại đâu khi có thẻ bảo hiểm y tế ?
Thưa luật sư! tôi là sinh viên, đang học tại Đà Nẵng. Nhà trường có bắt buộc tham gia đăng kí bảo hiểm y tế (bhyt) nhưng tôi đã có bhyt tại quê nhà thuộc diện huyện đảo Lý Sơn nên không cần phải đăng kí tại trường.