Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cif"

Cif | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cif.

Điều kiện giao hàng CIF

Điều kiện giao hàng <strong>CIF</strong>
1. Khái niệm: CIF được viết tắt từ Cost Insurance and Freight nghĩa là giá thành, bảo hiểm và cước