Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 06 2010 Tt Bnnptnt"

Circular No 06 2010 Tt Bnnptnt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 06 2010 Tt Bnnptnt.

Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 29/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BNNPTNT</strong>
Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 09/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BNNPTNT</strong>
Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá Tra, Basa xuất khẩu

Thông tư 39/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 39/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BNNPTNT</strong>
Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 66/2011/<strong>TT-BNNPTNT</strong>
Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý