Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 08 2013 Tt Nhnn" - Trang 2

Circular No 08 2013 Tt Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 08 2013 Tt Nhnn.

Thông tư 05/2015/TT-NHNN

Thông tư 05/2015/<strong>TT-NHNN</strong>
Thông tư 05/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng

Thông tư 10/2001/TT-NHNN

Thông tư 10/2001/<strong>TT-NHNN</strong>
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý

Thông tư 56-NHNN/TT

Thông tư 56-<strong>NHNN/TT</strong>
Hướng dẫn thi hành QĐ 112/CT ngày 12/4/1991 của Chủ tịch HĐBT về việc thanh toán hàng xuất nhập khẩu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức kinh tế thực hiện Hiệp định thanh toán bù trừ (Clearing) ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ và nước khác

Thông tư 75-NHNN/TT

Thông tư 75-<strong>NHNN/TT</strong>
Hướng dẫn thi hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi

Thông tư 07-NHNN/TT

Thông tư 07-<strong>NHNN/TT</strong>
Hướng dẫn việc mở hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện ở trong nước thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần

Thông tư 35/NHNN-TT

Thông tư 35/<strong>NHNN-TT</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 8-HĐBT ngày 30-01-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Thuế Xuất Nhập khẩu hàng mậu dịch