Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 190 2012 Tt Btc"

Circular No 190 2012 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 190 2012 Tt Btc.

Thông tư liên tịch 190/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch <strong>190</strong>/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-<strong>BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/04/2005 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người thuộc quân khu 7, quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982