Luật sư tư vấn về chủ đề "Circular No 20 2014 Tt Bkhcn" - Trang 2

Circular No 20 2014 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Circular No 20 2014 Tt Bkhcn.

Thông tư 08/2014/TT-BKHCN

Thông tư 08/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN

Thông tư 25/<strong>2014</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Thông tư 16/2002/TT-BKHCN

Thông tư 16/2002/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12-4-1999 của Chính phủ về kinh